Živočíšny svet
 

Rastliny

Mimo umeleckohistorickej hodnoty má dnes park veľký význam ako útočisko pre mnohé zriedkavé druhy živočíchov a rastlín. Park je veľmi bohatý na rôzne druhy živočíchov, keďže zahŕňa mnohé rozličné typy životného prostredia. Park patrí so svojimi okolo 50 vtáčimi druhmi, ktoré tu liahnu, k najbohatším parkom v strednej Európe.
Darunter sind gefährdete Arten wie die Dohle, der Weißstorch oder die Hohltaube, die einzige höhlenbrütende Taube. Sie ist von den zurückgelassenen Baumhöhlen der Schwarzspechte abhängig.
Nachádzame medzi nimi ohrozené druhy ako kavku obyčajnú, mnohé druhy ďatľov a holuba plúžika, jediného holuba, ktorý hniezdi v dutinách stromov, zvyčajne v opustených dutinách ďatľov. Život kvitne aj v naširoko rozvetvenej sieti vôd harrachovského parku: Okrem vodných vtákov tu nachádzame obdivuhodné bohatstvo obojživelníkov a plazov ako aj mnohé druhy vážok, ktoré krúžia pozdĺž vôd.

Živočíchy

Z botanického hľadiska sa harrachovský park vyznačuje predovšetkým zvláštnou mnohorakosťou a vzhľadom exotických stromov, ktoré svedčia o záhradníckych schopnostiach grófa Johanna Nepomuka Ernsta Harracha a jeho záhradného architekta Christopha Lübecka.
Na rozdiel od niektorých iných parkov mnohé exotické exempláre prežili napriek po desaťročia chýbajúcej vhodnej starostlivosti, a preto nás park prekvapuje neprekonateľnou zbierkou dokonale vyvinutých, zriedkavých drevín.

Sumpfzypresse Tisovce dvojradé v harrachovskom parku patria k najstarším exemplárom v strednej Európe. Tento druh pochádza z barinatých oblastí južných štátov USA a z údolia Mississipi. Iné stromy v parku pochádzajú z oblasti Ázie, ako napríklad Zelkova pílkatá, ktorá v Európe len málokedy dosiahne takúto veľkosť.

Daľšie "maškrty" pre návštevníkov zaujímajúcich sa o botaniku, sú napríklad Hrab obyčajný, Cédrovec zbiehavý, Buk lesný, Dub maďarský a jeden Platan východný. Zástupcovia menej zriedkavých stromov nás očaria obzvlášť peknou formou rastu. Hraby, staré duby, mocné platany- všetky tieto stromy dodávajú parku jedinečnú atmosféru.

Okrem dojímavých osamelých stromov zasadili na iných miestach malebné stromové skupiny, ako napr. skupinu borovíc čiernych, skupinu- orechovcov jeseňolistých, súbory mocných platanov a takzvaný borovicový kopec.

naspät