História

Grófovia z rodiny Harrach patrili po stáročia k najslávnejším rodinám rakúskej monarchie. Ako vysokí diplomatickí a cirkevní hodnostári a takisto dôverníci cisárskeho dvora, mali veľký vplyv na rozvoj habsburskej ríše.
V roku 1689 získal gróf Ferdinand Bonaventura I. Bruck an der Leitha. Jeho syn, gróf Aloys Thomas Raimund nechal začínajúc rokom 1707 zámok prestavať od základov podľa plánov Johanna Lukasa von Hildebrandta.

Približne v tom istom období sa začalo s vytváraním obsiahlej geometrickej barokovej záhrady. Došlo k prvým veľkým zmenám: majitelia dali vysušit močiare a ich miesta vyplnili násypmi.

Od roku 1789 nechal gróf Johann Nepomuk Ernst Harrach, známy ako humanista a milovník umenia, vytvoriť namiesto barokových ozdobných záhrad anglický prírodný park. Lužnú oblasť rieky Leitha regulovali a integrovali do parku. V rovinatom teréne vytvorili kopce a zasadili zriedkavé druhy drevín.

Počas prechádzky po parku návštevník mohol zažiť najrozmanitejšie účinky okolia: veselé a svetlé lúky bohato posiate kvetinami striedajúce sa s melancholickými, malými, tienistými lúkami a lesnými cestičkami.

naspät