Mapa
 

Park Harrachovcov-Bruck/Leitha - Ak si želáte zväčšenie, kliknite na mapu

A Zámok Prugg
B Pavilón
C Aha- priekopy

Cesty

Momentálne negarantujeme bezpečnosť ciest (pracujeme)

Obzvlášť pekný pohľad na.....

1 Cédrovec zbiehavý (Calocedrus decurrens)
2 Skupina borovíc čiernych (Pinus nigra)
3 Platan východný (Platanus orientalis)
5 Zelkova pílkatá (Zelkova serrata)
6 Buk lesný šikmolistý (Fagus sylvatica asplenifolia)
4,7 Hrab obyčajný (Carpinus betulus pendula)
8 Dub maďarský (Quercus frainetto)
9 Najstarší dub v parku (Quercus robur)
10,12 Tisovec dvojradý (Taxodium Distichum)
11 Súbor platanov (Platanus x acerifolia)
13 Skupina orechovcov jaseňolistých ( Pterocarya fraxinifolia)

naspät