Zámocky park v Bruck/Leitha

Harrachov park v Brucku bol naplánovaný začiatkom 18. storočia architektom Johannom Lukasom Hildebrandtom pre rodinu Harrachovcov ako barokový park - záhrada. Koncom 18. storočia bol celý areál pretvorený záhradníkom a botanikom Christophom Lübeckom z Anhalt - Dessau v štýle anglických prírodných parkov. Štruktúra parku sa zachovala až do súčasnosti.

V parku sa nachádzajú rôzne dendrologické zaujímavosti (napríklad previslé buky, strihanolisté buky, tisovec dvojradý). Bočné ramená rieky Leitha (po slovensky Litava) boli zakomponované do koncepcie parku a v minulosti slúžili na rekreačné člnkovanie. Táto integrácia riečnych ramien do parkového systému je významným prvkom pôsobivého priestorového zážitku.

Harrachov park sa po desaťročiach zanedbávania stal časťou interregionálneho EÚ- projektu: Sieť parkov "Veľké záhrady". Odvtedy sa prijali opatrenia k opätovnému navráteniu parku do stavu prírodného parku z roku 1800. Opäť vytvorili dôležité zorné osi, zriedkavé stromy a stromové skupiny zviditeľnili pre návštevníkov parku cieleným klčovaním. Park je na najlepšej ceste k tomu, aby sa opäť mohol stať jedným z najdojímavejších umeleckých a prírodných zážitkov, o ktorých mnohí cestujúci nadšene rozprávali za čias Johanna Nepomuka Ernsta Harracha.

Sťahovanie informačných brožúr:

Strany informačných brožúr jednotlivých parkov si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

 


Obrazová galéria


História


Živočíchy & Rastliny


Mapa


Servis