Állatok & Növények

Növényvilág
A kastély körül jól láthatóan újra kialakul egy fenséges park, számtalan dendrológiai különlegességgel. Az egzotikus fafajták és a különböző nemesítési formák még Ferenc Ferdinánd nagyherceg ültetvényéből származnak, aki szenvedélyes tájkertész volt. Ilyen nagy számban ma már különlegességnek számítanak a különleges támasztógyökérzettel rendelkező kaliforniai mocsári ciprusok (Taxodium distichum) jellegzetes csoportozatai. A parkban andalító hangulatot keltenek az öreg fák árnyékával váltakozó napsütéses tisztások.


hársfasor

Anton Umlauft kerttervezetének témája a gondozott és természetes tájak kettőssége volt. Megmaradt a barokkorból származó kétsoros hársfasor, amely a parkot egy, az Eckertsau helységgel határos északi és egy, az ártéri erdőbe hajló déli részre osztja. Az északi rész a March-vidék kultúrtáj-jellegét idézi, míg a hársfasortól délre stilizált természeti tájat terveztek. Ehhez a közeli Faden-patak vizét mesterséges holtágként vezették át a kerten.

A holtág ingadozó vízhozama, ami akár teljes kiszáradáshoz is vezethet, a mocsári erdők jellegzetes sajátsága. Számtalan vízi és lápi növény borítja a vízfelületet, amely nyaranta fehér virágszőnyeggé változik, s felette tarka szitakötők lebegnek. Itt nagy számban nyílnak olyan ritka növényfajták, mint a sárga mocsári liliom (Iris pseudacorus) vagy az ernyős virágkáka (Butomus umbellatus) .


lápi póchal

Állatvilág
A kastélypark többféle ritka állatnak is otthont ad. Kis szerencsével szarvasbogarakat (Lucanus cervus) fedezhetünk fel a kertben. A hódnak (Castor fiber), az állatvilág építőmesterének jelenlétét a kidőlt fákon látható rágásnyomok bizonyítják. Zoológiai szenzációnak számít a kihaltnak hitt lápi póchal (Umbra krameri) felfedezése, a park közvetlen közelében.

A park másik ritkasága a dunai ártérről eltűntnek vélt nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), az egyik legnagyobb európai bogárfajta, amit 2004-ben fedeztek fel újra az eckertsaui kastályparkban. A kastély tetején évente fészket rak a fehér gólya (Ciconia ciconia). Tavasszal a szülők gyakran megfigyelhetőek a kastélyparkban, amint eleség után kutatnak fiókáik számára.
Eckartsauban a történelmi parkkert és egy nemzeti park egyedülálló módon fonódik össze. A kastély és a parkja az 1996-ban alapított Dunaártéri Nemzeti Parkok kapujának számít. Innen indítanak vezetett kirándulásokat az eckartsaui vizivilág megtekintésére. Az Eckertsau-i Kastélyparkkomplexum az embernek az ártéri vidék vad- és növényvilágával folytatott évszázados küzdelmének egyik legszebb eredménye.

vissza