Živočíšny svet

Rastliny
Okolo zámku sa rozprestiera prekrásny park s početnými dendrologickými raritami. Exotické dreviny a rozmanité druhové formy pochádzajú z čias arcivojvodu Františka Ferdinanda, ktorý bol vášnivým záhradníkom a obdivovateľom prírodných parkov. Osobitne vzácne sú mimoriadne husté a výrazné skupiny kalifornského tisovca dvojradového (Taxodium distichum) s charakteristickými nepravidelnosťami na kmeni. Presvetlené čistinky vytvárajú v súhre s tieňom starých stromov zátišia ako stvorené na snívanie.


dvojradová lipová

Témou návrhu záhrady od Antona Umlaufta je dualizmus kultúrnej a prírodnej krajiny. Dodnes sa tu zachovala dvojradová lipová aleja pochádzajúca z barokového obdobia. Rozdeľuje park na severnú časť susediacu s obcou Eckartsau a na južnú časť prechádzajúcu do lužného lesa. Kým severná časť sa prispôsobila kultúrnej krajine Moravského poľa, časť južne od lipovej aleje bola plánovaná ako štylizovaný prírodný park. Na zdôraznenie tohto charakteru neďaleko tečúci potok Fadenbach odviedli do umelého ramena vedúceho cez park. Kolísajúca hladina vody v ramene, ktorá v určitých obdobiach dosahuje hranicu približujúcu sa k úplnému vyschnutiu, je charakteristická pre toky tečúce nivou.

Početné vodné a močiarne rastliny pokrývajú vodnú hladinu a v čase skorého leta ju menia na biely kvetinový koberec, nad ktorým sa vznášajú pestrofarebné vážky. V hojnom zastúpení a plnom kvete tu možno nájsť aj zriedkavé rastlinné druhy ako kosatec žltý (Iris pseudacorus) alebo okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus).


fuzáč veľký

Živočíchy
Zámocký park je domovom mnohých ohrozených živočíchov. S troškou šťastia v ňom možno objaviť roháča obyčajného (Lucanus cervus). Prítomnosť bobra (Castor fiber), staviteľa živočíšnej ríše, odhalia návštevníci podľa stôp jeho zubov, ktoré zanecháva na kmeňoch padnutých stromov. Doslova zoologickou senzáciou je, ak sa blízkosti parku objaví blatniak tmavý (Umbra krameri), ktorého odborníci už považovali za vyhynutý druh.

In Eckartsau kommt es zu der einzigartigen Verknüpfung einer historischen Parkanlage mit einem Nationalpark. Schloss und Park stellen ein Tor zu dem 1996 gegründeten Nationalpark Donauauen dar. Von hier aus werden Exkursionen durch die Aulandschaften von Eckartsau geführt. Die Gesamtanlage des Schlossparks von Eckartsau ist eines der schlüssigsten und besterhaltenen Beispiele für die jahrhunderte lange Auseinandersetzung des Menschen mit der urwüchsigen Landschaft der Donauauen.
Veľkou raritou je aj fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), o ktorom sa tiež predpokladalo, že v oblasti dunajských nív vyhynul. Je jedným z najväčších domácich chrobákov a v Zámockom parku v Eckartsau ho opäť objavili v roku 2004. Na streche zámku sa nachádza každoročne obývané hniezdo bociana bieleho (Ciconia ciconia). V čase vychovávania mláďat možno pozorovať, ako staré bociany hľadajú potravu pre potomstvo v zámockom parku.

V Eckartsau je jedinečné spojenie historického dedičstva s národným parkom. Zámok a park predstavujú vstupnú bránu do Národného parku Donauauen (Nationalpark Donauauen) založeného v roku 1966. Nachádza sa tu aj východiskový bod exkurzií vedúcich nivami v okolí obce Eckartsau. Celý zámocký park je jedným z najkrajších príkladov po stáročia trvajúceho kontaktu človeka s divou krajinou dunajských nív.

zurück