História


Ak si želáte zväčšenie,
kliknite na obrázok, späť

Už v 11. storočí sa na mieste dnešného zámku Eckartsau nachádzal stredoveký obranný hrad. V čase rytierov z Eckartsau ho obkolesovala vodná priekopa. V roku 1720 získal zámok a panstvo Eckartsau gróf František Ferdinand Kinsky, ktorý dal starý vodný hrad prestavať na barokový poľovnícky zámok.

V roku 1760 kúpili majetok v Eckartsau Habsburgovci.

Od roku 1897 začal arcivojvoda František Ferdinand prestavbu zámku podľa plánov cisárskeho stavebného radcu Františka Siedeka. Vodnú priekopu zasypali a zámocký park prebudovali, pričom na plánovaní jednotlivých prác sa aktívne podieľal aj arcivojvoda František Ferdinand. Hlavné návrhy však pochádzajú z dielne riaditeľa cisárskych záhrad Antona Umlaufta.


Ak si želáte zväčšenie,
kliknite na obrázok, späť

V zámku Eckartsau strávil zimu na prelome rokov 1918 a 1919 cisár Karol I., posledný vládca rakúsko-uhorskej monarchie, aj s rodinou. Šlo o jeho posledné miesto pobytu v Rakúsku pred cestou do exilu v roku 1919. Pravidelne sa vydával na dlhé prechádzky zámockým parkom a priľahlou nivou.


Ak si želáte zväčšenie,
kliknite na obrázok, späť
V rámci cezhraničného regionálneho projektu EÚ - sieť parkov Veľké záhrady má byť zámocký park v Eckartsau obnovený podľa originálnych plánov Antona Umlaufta v štýle anglických prírodných parkov. V súčasnosti tento ambiciózny projekt realizuje spoločnosť ÖBf (Österreichische Bundesforste v spolupráci s Národným parkom Donauauen (Nationalpark Donauauen). Podľa pôvodných plánov zrekonštruovaná Cisárska cesta, podstatný prvok historického zámockého parku, vedie okolo celého zámku a cez park.

zurück