Zámocky park v Eckartsau

Zámocký park Eckartsau sa nachádza v lužných lesoch na ľavom brehu Dunaja, východne od Viedne. Pôvodný vodný zámok bol koncom 19. storočia prebudovaný na letné sídlo a poľovnícky zámok pre arcivojvodu Františka Ferdinanda. V tom období bol založený aj prírodný park s mnohými botanickými zvláštnosťami na základe plánov Antona Umlaufta - riaditeľa viedenských dvorných záhrad.

Zvláštnosťou tohto parku je viditeľný rozdiel medzi formovanou prírodou a okolitým lužným lesom. Z pôvodnej formy parku sa dodnes zachovala skoro celá sieť chodníkov a exempláre starých stromov. Dnes sa v kaštieli Eckartsau nachádza sídlo správy Národného parku Donau-Auen (po slovensky Dunajské nivy), ktorá je súčasťou akciovej spoločnosti Rakúske štátne lesy.

 

Sťahovanie informačných brožúr:

Strany informačných brožúr jednotlivých parkov si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

 


Obrazová galéria


História


Živočíchy & Rastliny


Mapa


Servis