História


k si želáte zväcšenie,
kliknite na obrázok, spät

Vodný hrad z obdobia neskorého stredoveku sa v roku 1622 dostal ako cast cisárskeho zálohu do vlastníctva Esterházyovcov. V rokoch 1663 až 1672 ho prestavali v ranobarokovom štýle na rezidencný zámok rodiny Esterházy-ovcov, ktorú v roku 1687 povýšili do vojvod-covského stavu.

Zoologická a úžitková záhrada sa písomne spomínajú už v roku 1569, prvá okrasná záhrada v roku 1624. Od roku 1682 sa plocha záhrad rozšírila. Okolo roku 1750 záhradný architekt Louis Gervais pretvoril formálnu ranobarokovú záhradu na bohato vybavenú záhradu upravenú v rokokovom štýle.


k si želáte zväcšenie,
kliknite na obrázok, spät

Po kúpe viacerých pozemkov po roku 1797 vojvoda Mikuláš II. Esterházy záhradu premenil na rozsiahly anglický prírodný park.

Práce zacal esterházyovský vrchný záhradník Matthias Pölt, dokoncil ich architekt Charles de Moreau, ktorý zodpovedal aj za klasicistickú prestavbu zámku. Spolu s dvorným záhradníkom Antonom Niermayerom vybudoval romantický prírodný park, ktorý môžu návštevníci obdivovat dodnes.

zurück