Pozoruhodnosti
 

Pri prechádzke parkom si najskôr všimneme dobre udržiavanú a vynikajúco zrenovovanú parkovú architektúru. Nezameniteľnú pečať parku vtláčajú početné a rôznorodé vodné nádrže, umelo vytvorené skalné útesy a malebné skupiny stromov. Sú začlenené do otvorených lúčnych plôch i hustých lesných porastov a tvoria základ atraktívnych zoskupení a prekvapivých vizuálnych vzťahov v prírodnom parku.

Za východisko prechádzky parkom možno zvoliť vodnú nádrž pri strojovni spolu so strojovňou, ktoré sa nachádzajú hneď za juhovýchodným vchodom. Strojovňu naplánoval Charles de Moreau a je v nej umiestnený Wattov parný stroj, ktorý v roku 1803 získal vojvoda Mikuláš II. Esterházy v Londýne. Ide o najstarší parný stroj v strednej Európe. Jeho úlohou bolo zabezpečovať prevádzku čerpadiel na zásobovanie umelého vodopádu.

Trasa prechádzky prudko stúpa popri západnom brehu vodnej nádrže so strojovňou, neskôr križuje lesom tečúci potok. Hneď za ním sa otvára výhľad na gaštanovú aleju a oranžériu. Príkladne zrenovovaná oranžéria bola začiatkom 19. storočia vďaka bohatej zbierke rastlín, veľkosti a počtu skleníkov najvýznamnejšou svojho druhu v Rakúsku.

Súčasná podoba partera oranžérie vznikla začiatkom 20. storočia. Vďaka tisom, modrým smrekom a kaukazským jedliam zastrihnutých do tvaru kužeľa a radom červeno kvitnúcich gaštanov tvorí rozkošný kontrast k anglickému štýlu parku. Jedným z mála barokových prvkov v záhrade je gaštanová aleja. Kedysi ju tvorili dva rady stromov zastrihnutých do pravouhlého tvaru. Dodnes sa zachovali len zvyšky bývalej koncepcie.

Západným smerom cesta pokračuje k Leopoldininej vodnej nádrži a Leopoldininmu chrámu. Vodná nádrž s roklinou a vodopádom má byť po zrekonštruovaní vodovodného systému kompletne obnovená. Klasicistický chrám z roku 1812 venoval zadávateľ stavby Mikuláš II. Esterházy dcére Leopoldine. Podobne ako známy Sibylin chrám v Tivoli pri Ríme, podľa vzoru ktorého ho postavili, predstavuje vrchol umelo vytvoreného zoskupenia útesov a je malebným náprotivkom monumentálnej fasády záhradného traktu zámku. Leopoldinin chrám pred časom pôsobivo zrenovovali. Smerom na východ na prehliadku nadväzuje lúka s ľaliovníkom tulipánokvetým, pričom niektoré exempláre pochádzajú z obdobia vzniku záhrady. Krásne listy ľaliovníka sú impozantné predovšetkým na jeseň, keď sa sfarbujú do žiarivo žltej farby.

Ponad Leopoldinin chrám cesta vedie severovýchodným smerom najprv k vodnej nádrži s obeliskom a neskôr k obelisku. Vodná nádrž s obeliskom je najvyššie položenou nádržou v parku a slúži ako zásobáreň vody pre ostatné vodné nádrže. Obelisk dal na najvyššom mieste v parku postaviť vojvoda Mikuláš III. Esterházy v roku 1871 na pamiatku manželky lady Sarah Child-Villiers of Jersey, ktorá zomrela ako tridsaťjedenročná. V súčasnosti je okolie obelisku husto zarastené, avšak v blízkej budúcnosti ho upravia v zmysle zásad záhradnej pa-miatkovej obnovy.

Pri zostupe môžeme zostúpiť k Srdiečkovej vodnej nádrži, ktorá sa nachádza nad oranžériou. V súčasnosti je vo veľmi zanedbanom stave. Aj túto časť parku v blízkej budúcnosti čaká sanácia. V okolí vodnej nádrže sa nachádzajú pekné exempláre gledície a nahovetveca dvojdomého.

zurück