Mapa
 

Zámocky park Fertöd (Ak si želáte zväcšenie, kliknite na mapu)

A Zámok
B Bývalá budova správy kniežacieho zámockého parku
C Bývalá oranžéria
D Bývalé bábkové divadlo
E Strojovňa
F Besiedka (novostavba z roku 1983)
G Hájovňa
H Miesto, kde stála opera
I Stajne
J Dom hudobníkov
K Hospodárska budova
L Strážnica

1 Kniežacie súkromné záhrady
2 Parter
3 Pavlov majer
4 Lés-les s barokovými osami
5 Bývalá ružová záhrada (neprístupná)
6 Anglická záhrada
7 Bývalé záhradníctvo (neprístupné)
8 Severný park

a Sofora japonská previslá (Sophora japonica 'Pendula')
b Ginkgo dvojlaločné (Ginkgo biloba)
c Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum)
d Cédrovec zbiehavý (Calocedrus decurrens)
e Buk lesný previslý (Fagus sylvatica 'Pendula')

naspät