Zámocky park v Fertöd

Zámok Fertod/Eszterháza leží na juhovýchodnom konci Neziderského jazera. Zámok a park bolvybudovaný v 18. storočí pre rodinu Ester-házyovcov. Knieža Mikuláš I. sa po návšteve vo Versailles rozhodol postaviť podobný zámok. Neskôr sa mu aj dostalo pomenovanie "Maďarský Versailles". Zámok Eszterháza bol v roku 1766 považovaný za najhonosnejšiu stavbu v Maďarsku.

Základná baroková štruktúra parku je vidiľelná aj v súčasnosti. Detaily tejto štruktúry sa ale postupom času vytratili. V blízkosti zámku dnes prevláda architektonické poňatie charakteristické pre prelom 19. - 20. storočia a predstavuje vrchol parkovej (záhradnej) kultúry vo Fertode.

Zámocký park, ktorý tvoria rôzne záhrady, les
a parter, má v súčasnosti rozlohu približne 200 ha. Jeho podobu určujú tri vyhliadkové osi, ktoré vychádzajú od zámku, pretínajú parter a pokračujú priľahlým lesom (nazývaným „Lés-les“).

 

Stahovanie informacných brožúr:

Strany informacných brožúr jednotlivých parkov si môžete stiahnut vo formáte PDF

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

 


Obrazová galéria


História


Pozoruhodnosti


Mapa


Servis