Servis
 

Zámocký park v Malackách

V areáli Zámockého parku sa nachádza Ľadové klzisko, ktoré v zimných mesiacoch slú ži obyvate ľom mesta a mimo zimy sa táto plocha premieňa na vybudované hádzanárske ihrisko.
Ďalej sa v parku nachádza futbalový štadión a vychýrená malacká reštaurácia "Zámocká vináreň", v parku mo žno taktie ž aktívne i pasívne relaxovať a športovať.

Viac na str. www.malacky.sk a www.tikmalacky.sk

Otváracie hodiny parku

NON - STOP, celoro č ne po č as celého dňa
Zámok nie je prístupný pre verejnosť

Prehliadky parku

Organizované prehliadku parku, vie zabezpe č iť turisticko - informa č ná kancelária so sídlom v budove Inkubátora.(034/772 20 55, info@tikmalacky.sk )

Doprava

Vlakom
Zo železni č nej stanice Wien Südbahnhof Bstg 1-9 do Devínskej Novej Vsi alebo Bratislavy, odtia ľ prestúpiť na vlak smer Břeclav, zastávka Malacky.

Autom
po dia ľnici D2

Bicyklom
po Moravskej cyklotrase

Autobusom
Z Wien,,Flughafen Wien - do Bratislavy AS MHD ( Nivy ), odtia ľ prestúpiť na Autobus, smer Malacky. Parkovisko je k dispozícii

naspät