Prehlad parkov a záhrad


Park Harrachovcov-Bruck/Leitha
 prírodný park s  výnimocným  záhradnícko- kultúrnym  významom

Zámocký park Fertöd
 pôvodne známy ako  "madarské Versailles"

Zámocký park Eisenstadt
 pôvodne barokový  park, ktorý na zaciatku  19. storocia prebudovali  na prírodný park

Zámocký park v Rusovciach
 príklad anglického  prírodného parku

Zámocký park v Eckartsau
 príklad anglického  prírodného parku

Zámocký park v Marcheggu
 Pparkový priestor s  množstvom starých  stromov

 

Zámocký park v Malackách
Pálfiovský kaštieľ so zámockým parkom