Zámocky park v Rusovciach
 


Ak si želáte zväčšenie,
kliknite na obrázok, späť

Zámocký park v Rusovciach sa nachádza južne od Bratislavy v blízkosti ramena starého Dunaja. Pôvodne barokový park bol v polovici 19. storočia pretvorený do podoby anglického prírodného parku. Súčasne bol prestavaný aj barokový kaštieľ grófom Emanuelom Zichy - Ferraris do v tom období moderného tudorovského štýlu. Najznámejšou majiteľkou kaštieľa bola vdova po korunnom princovi Rudolfovi Štefánia Belgická. Po nej bolo pomenované Štefaneum - významné záhradníctvo so zásielkovou službou a škôlka.

Pôvodná štruktúra parku sa do dnešných čias zachovala iba čiastočne. Zaujímavou súčasťou parku je románska stavba kostolíka sv. Víta. Parkom preteká aj koryto starého Dunaja, ktoré umocňuje túto záhradnú atmosféru. V minulosti tu bola aj možnosť člnkovania.

 

Sťahovanie informačných brožúr:

Strany informačných brožúr jednotlivých parkov si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

 


Obrazová galéria


História


Živočíchy & Rastliny


Mapa


Servis